ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

คณะเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรสงขลา